Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja IR-LUKS d.o.o.  poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno.

Tim ćemo se podacima koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama, odnosno bolje razumjeli vaše potrebe.

U vezi s tim, povremeno ćemo se vašim osobnim podacima koristiti kako bismo kontaktirali s vama. Izričito izjavljujemo da IR-LUKS d.o.o.  neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, upotrebljavati vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu IR-LUKS d.o.o.  bit će pravodobno objavljene na ovoj internetskoj stranici ili će vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

 

Pravila privatnosti

IR-LUKS d.o.o.  poštuje privatnost svakog posjetitelja ove web stranice i osobe s kojom ulazi u poslovni odnos. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke prikupljamo i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati i koja su Vaša prava vezana za obradu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i obrada Vaših podataka provode se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) (2016/679) te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s pozitivnim propisima.

 

Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama vodimo se sljedećim osnovnim načelima

 1. Poštujemo Vašu privatnosti i izbore.
 2. Provjeravamo prožimaju li privatnost i sigurnost sve što radimo.
 3. Ne šaljemo Vam promidžbene sadržaje, osim ako ih niste zatražili. Možete se predomisliti u bilo kojem trenutku.
 4. Nikad ne nudimo niti prodajemo Vaše podatke.
 5. Obvezni smo štititi Vaše podatke i činiti ih sigurnima. Stoga surađujemo samo s pouzdanim partnerima.
 6. Obvezni smo otvoreno i transparentno upotrebljavati Vaše podatke.
 7. Ne upotrebljavamo Vaše podatke u svrhe o kojima vas nismo obavijestili.
 8. Poštujemo Vaša prava i uvijek se trudimo ispuniti Vaše zahtjeve u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu s našim pravnim i operativnim dužnostima.

 

Za više informacija o načinu provedbe pravila privatnosti u nastavku smo naveli Vaša prava i vrste podataka koje možemo dobiti izravno od Vas ili putem interakcije s Vama, kako ih možemo upotrijebiti, s kime ih možemo dijeliti i kako ih štitimo. Naravno, sve navedene situacije ne moraju se odnositi na Vas. U ovim Pravilima privatnosti možete pronaći pregled svih mogućih situacija naše interakcije.

 

Što se nalazi u pravilima privatnosti?

 • Tko smo
 • Što su osobni podaci
 • Podaci koje prikupljamo
 • Čuvanje osobnih podataka
 • Prijenos osobnih podataka trećim osobama
 • Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)
 • Sigurnost osobnih podataka
 • Obrada osobnih podataka maloljetnika
 • Vaša prava
 • Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka
 • Izmjene pravila privatnosti
 • Kontakt

 

Tko smo

IR-LUKS d.o.o. sa sjedištem na adresi Vinkovačka 52, Vukovar, OIB: 98012567702 je voditelj zbirke osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Izrazi „Voditelj“ „IR-LUKS d.o.o.“, „nama”, „naš” ili „mi” odnose se na ovaj subjekt.

 

Poštujemo privatnost svake osobe koja posjećuje našu web stranicu www.ir-luks.hr, komunicira s nama na drugi način ili je s nama u poslovnom odnosu.
Sljedeća pravila privatnosti opisuju koje će podatke IR-LUKS d.o.o. prikupljati i na koji će način te podatke koristiti. Također ćete saznati što trebate učiniti ukoliko želite da se Vaši osobni podaci, prikupljeni ili sačuvani tijekom Vaših prijašnjih interakcija s nama uklone.

 

Što su osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Vremensko razdoblje u kojem Voditelj čuva sakupljene podatke, je podrobnije pojašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka.

 

Podaci koje prikupljamo

 • Osobni podaci korisnika web stranice

Pristup web stranici www.ir-luks.hr  je slobodan i ne traži se registracija. Kontaktiranjem elektroničkom poštom dajete nam svoje podatke (kontakt, ime i prezime, personalizirana adresa elektroničke pošte, te ostale podatke koje navodite u tekstu poruke). Ti su podaci dostupni isključivo ovlaštenim osobama u IR-LUKS-u kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje Vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

 

Način prikupljanja osobnih podataka Koje podatke možemo dobiti od vas Kako i zašto možemo koristiti osobne podatke Vrijeme čuvanja Pravni temelj prikupljanja
Izravno od korisnika primitkom e-maila na adrese elektroničke pošte navedene na web stranici Ime i prezime

Titula

Kontakt broj telefona

Personalizirana adresa elektroničke pošte

Broj računa

Odgovaranje na postavljene upite i izvršavanje radnje zahtijevane upitom (npr. izdavanje fakture temeljem postavljene narudžbe) Vrijeme potrebno da bi se udovoljilo zahtjevu Legitimni interes obrade podataka na zahtjev

 

 • Osobni podaci fizičkih osoba prikupljenih unutar poslovnih odnosa

U svakodnevnom poslovanju dolazimo u kontakt s osobnim podacima fizičkih osoba zaposlenih u pravnim osobama s kojima surađujemo, obrtnika te fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

 

Način prikupljanja osobnih podataka Koje podatke možemo dobiti od vas Kako i zašto možemo koristiti osobne podatke Vrijeme čuvanja Pravni temelj prikupljana i obrade
Izravno: od fizičke osobe Neizravno: iz sudskog registra, s web stranice poslovnog partnera Ime i prezime

Broj službenog telefona

Broj službenog mobitela

Personalizirana adresa elektroničke pošte koja se koristi u profesionalne svrhe

Broj poslovnog računa

OIB
Adresa

Poslovna komunikacija

Izvršavanje ugovornih obveza

Izravna promidžba

Od početka suradnje do vremena kada prestaje potreba čuvanja- prestanak poslovnog odnosa, istek zakonskog roka za podatke koji se čuvaju na temelju zakona legitimni interes, izvršenje ugovorne obveze

 

Čuvanje osobnih podataka

Sve osobne podatke čuvamo toliko vremena koliko je potrebno da se ostvare namjene u koje su osobni podaci bili prikupljeni i obrađeni.

Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi zakona, čuvamo u okviru zakonski određenog razdoblja.

Sve osobne podatke koje obrađujemo zbog izvršenja ugovornog odnosa s pojedincem, čuvamo u vremenskom razdoblju koje je potrebno za izvršenje svih obveza iz ugovornog odnosa u skladu s ugovorom i zakonom ( Zakon o obveznim odnosima).

Sve osobne podatke koje obrađujemo na osnovi privole pojedinca, čuvamo do povlačenja privole. Tako prikupljene podatke brišemo prije povlačenja privole ako je prestala svrha obrade.

Sve osobne podatke koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa čuvamo samo dok postoji svrha obrade tih osobnih podataka.

 

Prijenos osobnih podataka trećim osobama

Ovim putem želimo Vas upoznati s mogućnošću da, u izvršavanju svrha u koje ste nam dali svoje osobne podatke, možemo imati podugovarače, te Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni samo našim ugovornim partnerima s kojima imamo sklopljen ugovor o izvršenju usluga i ugovor o povjerljivosti i osiguranju sigurnosti od bilo kakvih ugroza.

Ugovorni partneri kojima surađujemo su, npr.:

* pružatelji usluge održavanja IT sistema

* ponuditelji slanja e-pošte Vaši osobni podaci neće biti prenošeni u treće zemlje koje nemaju osiguranu odgovarajuću zaštitu osobnih podataka.

 

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kada pristupate našoj web stranici, općeniti se, neosobni podaci (broj posjete, prosječno vrijeme posjete stranici, posjećene stranice) automatski bilježe (ne kao dio prijave). Te informacije koristimo za mjerenje privlačnosti naše web stranice i poboljšavanje sadržaja i korisnosti. Tako prikupljene podatke ne koristimo u druge svrhe i ne prenosimo trećim osobama niti u treće zemlje.

 

Sigurnost osobnih podataka

Poduzimamo sve potrebne mjere kako bi osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka. Vaši podaci su cijelo vrijeme zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipuliranja i neautoriziranih pristupa ili neautoriziranih otkrivanja.

 

Koristimo tehnološke i sigurnosne mjere, pravila i ostale postupke radi zaštite osobnih podataka korisnika ove web stranice od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Radi osiguranja zaštite tajnosti podataka o korisnicima web stranice, koristimo industrijske standardne zaštitne mjere, firewall i zaštitu lozinkom. Ipak, posjetitelj web stranice dužan se pobrinuti da je i računalo koje koristi sigurno i zaštićeno od zlonamjernog software-a kao što su trojanci, računalni virusi i crvi. Posjetitelj web stranice je svjestan da bez adekvatnih mjera sigurnosti (primjerice, sigurna konfiguracija Internet preglednika, ažurirani antivirusni programi, osobni firewall programi, nekorištenje programa iz sumnjivih izvora) postoji rizik da podaci i lozinke koje koristi radi sprečavanja pristupa osobnim podacima, mogu biti otkriveni neovlaštenim trećim osobama.

 

Obrada osobnih podataka maloljetnika

Ne prikupljamo osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, izričitog pisanog pristanka njezina/njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i / ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

 

Vaša prava

 

Pravo na informiranost

Imate pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše osobne podatke i znati koja su Vaša prava. Zbog toga vam u ovim Pravilima pružamo potrebne informacije.

 

Pravo pristupa

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam dali (podvrgnuto određenim ograničenjima). Ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po zahtjevu.

 

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su netočni i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni.

 

Pravo na brisanje / pravo na zaborav 

U nekim slučajevima imate pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje Vaših osobnih podataka. Napominjemo da to nije apsolutno pravo jer možemo imati zakonske ili legitimne osnove za zadržavanje Vaših osobnih podataka. Ako želite da izbrišemo Vaše osobne podatke, obratite nam se putem detalja u nastavku.

 

Pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku

Suglasnost na obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na Vašoj suglasnosti. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

 

Pravo na prigovor na obradu temeljenu na legitimnim interesima

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Za ulaganje prigovora obratite nam se pomoću detalja u nastavku.

 

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) da biste podnijeli pritužbu o zaštiti podataka i načinu provedbe naših pravila privatnosti. Ne ustručavajte se obratiti nam se putem detalja u nastavku prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo pomicati, kopirati ili prenositi Vaše podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem.

 

Pravo ograničenja obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu Vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati. Odnosi se na ograničene okolnosti koje su propisane Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i popisane u nastavku:

 • ispitanik (tj. Vi) osporava točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita i ispitanik (tj. Vi) se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih ispitanik zahtijeva radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;
 • ispitanik (tj. Vi) uložio je prigovor na obradu na temelju legitimnih interesa voditelja obrade očekujući potvrdu o tome nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade razloge ispitanika.

U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za ostvarivanje Vaših prava kontaktirajte našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su podaci navedeni na kraju ovih pravila privatnosti.

 

Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka

U slučaju kršenja sigurnosti osobnih podataka, dužni smo o tome obavijestiti nadležno tijelo, osim kada je vjerojatno da s kršenjem nisu bila ugrožena prava i slobode pojedinca. Kada zbog kršenja prava postoji sumnja da je počinjeno kazneno djelo, o takvom kršenju obavijestit ćemo nadležne organe.

U slučaju da se radi o kršenju koje može uzrokovati veliki rizik za prava i slobode pojedinca, po saznanju ćemo odmah, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedinca na kojega se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu bit će napisana na razumljiv i jasan način.

 

Izmjene pravila privatnosti

Svaka promjena naših pravila privatnosti bit će objavljena i dostupna na ovoj web stranici.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ako imate ikakva pitanja u vezi naše politike čuvanja osobnih podataka ili obrade Vaših podataka, slobodno se obratite našem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail:  adela@ir-luks.hr ili na broj telefona + 38532/432-194