NYB GU10 230V 3*1W

*NYB GU10 230V 3*1W WARM WHITE(2700K-3000K)